0 800 30 30 70

Сталі леговані й спеціальні сплави

Image
 1. Головна
 2. Довідник
 3. Марки сталей
 4. Сталі леговані й спеціальні сплави

Сталь легована - це складний багатокомпонентний сплав на основі заліза (Fe) і вуглецю (C), в якому масова частка вуглецю становить не більше 2,14% і є спеціально введені легуючі домішки в кількості, достатньої для цілеспрямованої зміни структури та властивостей матеріалу. Додавання легуючих компонентів дозволяє формувати необхідні характеристики та домагатися покращеної чистоти та однорідності макро- та мікроструктури.

Класифікація за ступенем легування

Через різноманітність хімічних, механічних та технологічних властивостей на леговані сталі класифікація та маркування дуже широка. Ситуація посилюється наявністю різноманітних національних та міжнародних систем стандартів, у яких розподіл таких сплавів відбувається по-різному. Якщо спиратися на традиційну систематизацію стандартів ДСТУ/ГОСТ, які діяли в Україні та країнах СНД, то за кількісним вмістом легуючих домішок їх поділяють на низько-, середньо- та високолеговані.

Низколеговані

До низьколегованих відносять сталі, у яких кількість легуючих елементів не перевищує 2,5%. Більш детально про цю групу сплавів можна ознайомитись у цьому розділі.

Середньолеговані

Сталі, що містять легуючі домішки, в яких становлять від 2,5 до 10 відсотків, є середньолегованими. Загалом така легована сталь властивості міцності та зносостійкості формує залежно від її хімічного складу, стану постачання, характеру термічної обробки.

Високолеговані

Сталі, у складі яких на масову частку легуючих домішок припадає понад 10 відсотків, відносять до високолегованих. Така велика кількість добавок, що модифікують, пояснюється необхідністю формування специфічних властивостей виробів для їх експлуатації в особливих умовах. Прикладом можуть бути нержавіючі сталі, що працюють в атмосферах підвищеної кислотності, або швидкорізальні сталі для виготовлення зносостійкого інструменту (фрез, різців, свердлів тощо) для механічної обробки металів.

Леговані сталі – їх класифікація за призначенням

У наші дні легована сталь застосування знаходить практично у всіх сферах людської діяльності: від машинобудування та енергетики до космічних та телекомунікаційних технологій. Відповідно до прийнятої в Україні та країнах СНД класифікації за призначенням вона може зараховуватися до однієї з груп:

 • конструкційні марки. До цієї категорії прийнято відносити сталі, що використовуються для виробництва будівельних металоконструкцій, деталей механізмів, пристроїв та приладів. Багато хто з них добре працюють у високотемпературних середовищах, характеризуються дуже малою чутливістю до концентрації напруг або мають якісь інші специфічні особливості;
 • інструментальні марки. До цієї категорії відносять в основному високоміцні середньолеговані та високолеговані сталі з підвищеним вмістом хрому, марганцю, кремнію, вольфраму, молібдену та багатьох інших елементів. Такі сплави використовують при виробництві свердлів, фрез та мітчиків, лабораторного, вимірювального та ріжучого інструменту, а також ударно-штампового оснащення;
 • стали з особливими фізичними та хімічними властивостями. До цієї категорії входять матеріали спеціалізованого призначення. З них виробляють вироби та деталі для вузької сфери застосування, до експлуатаційних якостей яких висувають особливі вимоги.

Склад легованих марок сталей

Всі елементи, що входять до легованих марок сталі, взаємодіють між собою, а ті, що розчиняються в залозі, істотно впливають на температурний інтервал поліморфного перетворення та розчинність вуглецю в Fe. Відповідно, їх хімічний склад розробляється з урахуванням конкретних умов подальшої служби та експлуатації.

Виходячи з того, що таке легована сталь і яке значення цього матеріалу для промисловості, дуже важливо використовувати при виплавці коректний та максимально економічний склад хімічних елементів. Підбір складових здійснюється з урахуванням необхідних механічних та технологічних властивостей, виходячи з технічної та економічної доцільності. Тому для легування насамперед намагаються використовувати недефіцитні марганець та кремній, потім – алюміній, хром, мідь, нікель. При цьому сталі для специфічних застосувань можуть додатково легувати титаном, ванадієм, ніобієм, бором, молібденом та іншими елементами, аж до дорогоцінних (платина, іридій, осмій та ін.), рідкісноземельних (РЗМ – ітрій, церій) та радіоактивних металів. 

Основні легуючі домішки для виробництва легованих марок сталей

Хімічний елемент (символ)

Властивості

Хром (Cr)

Забезпечує комплексний ефект: підвищуючи параметри твердості та міцності практично не впливає на ударну в'язкість та втомну міцність сплаву. Істотно покращує антикорозійні властивості, а при концентрації більше 12% здатний зробити сталі нержавіючими.

Кремній (Si)

Один із основних компонентів більшості сталей. Розкислює сталь, збільшує властивості міцності і знижує пластичність. Не впливає на зварюваність та корозійну стійкість сплавів.

Нікель (Ni)

Сприяє збільшенню міцності, твердості та ударної в'язкості без погіршення відносного подовження. Покращує корозійну стійкість, жароміцність та зварюваність.

Марганець (Mn)

Один з основних розкислювачів та легуючих елементів, що збільшує твердість, міцність, стійкість до атмосферних впливів, але негативно впливає на пластичність та ударну в'язкість.

Вольфрам (W)

Утворює високоміцні карбіди, що зумовлює збільшення твердості та зносостійкості з відповідним зниженням пластичності. При нагріванні нівелює зростання.

Ванадій (V)

Сприяє формуванню дрібного зерна. Значно збільшує твердість, механічну та втомну міцність. Також позитивно впливає на прожарювання та жаростійкість.

Кобальт (Co)

Підвищує антиокислювальні властивості при високих температурах. Збільшує магнітну проникність і опір ударним навантаженням

Молібден (Mo)

Збільшує межу плинності, тимчасовий опір та втомну міцність, погіршує пластичність і не впливає на ударну в'язкість. Дещо покращує корозійну стійкість, в т.ч. при підвищених температурах.

Титан (Ti)

Сприяє формуванню дрібнозернистої структури. Покращує оброблюваність з одночасним підвищенням параметрів міцності, знижує ударну в'язкість і практично не впливає на пластичні характеристики.

Ніобій (Nb)

Сильний карбідоутворюючий елемент. Навіть у малих кількостях різко підвищує міцність, меншою мірою – твердість.

Алюміній (Al)

Позитивно впливає на корозійну стійкість і майже не відбивається на основних механічних властивостях.

Мідь (Cu)

Позитивно впливає на корозійну стійкість. Покращує прогартівність, збільшує межу плинності й пластичність

Церій (Ce)

Підвищує міцність та покращує інші механічні властивості.

Цирконій (Zr)

Подрібнює зерно і утворює з азотом нітриди, що мають стійкість при досить високих температурах. Збільшує межу витривалості.

Лантан (La)

Відмінний десульфатор. Покращує процес розкислення, знижує пористість і зміст неметалічних включень. Покращує властивості теплопровідності й зварюваності

Неодим (Nd)

Сприяє скороченню кількості сірки та покращує магнітні властивості й якість поверхні

Нові марки відрізняються багатокомпонентним легуванням. У сучасній металургії дуже поширені технології мікролегування, коли велику кількість одного компонента заміщають кількома іншими значно менших концентраціях. У сукупності з різними методами термічної обробки часто дозволяє отримати унікальні структури і властивості, які забезпечують більш тривалу експлуатаційну стійкість деталей і конструкцій.

Позначення та маркування

У нормативній документації країн СНД та стандартах України, розроблених до впровадження гармонізованих європейських норм, на інструментальні та конструкційні леговані сталі маркування складається на основі системи, що передбачає використання буквено-цифрового позначення. Для конструкційних сталей перші дві цифри позначають середню масову частку вуглецю, виражену в сотих частках відсотка (у інструментальних – одна цифра, що вказує вміст вуглецю в десятих частках). Далі маркування складається з урахуванням якісних та кількісних особливостей найбільш значущих легуючих домішок. Спочатку прийнято вказувати буквений символ відповідного компонента. І якщо кількість хімічного елемента лежить у межах 1%, цифра не прописується, а якщо більше, то пишуть число, що виражає його кількісну масу у відсотках (для окремих елементів це правило має винятки).

Для акценту на високій якості металу в кінці маркування прийнято прописувати букву «А» (не плутати з позначенням азоту, що вказується в середині маркування). Наявність літери «Ш» наприкінці позначення вказує, що марка є особливо високоякісною, але вона пишеться через тире.

Такий принцип маркування застосовується до більшості легованих сталей. Але для марок спеціального призначення передбачено використання на початку позначення додаткових буквених символів:

 • Р – швидкорізальні;
 • Ш – шарикопідшипникові;
 • Е – електротехнічні.

Позначення легуючих елементів

Відповідно до традиційної системи ГОСТ/ДСТУ при маркування легованих сталей для легуючих елементів прийнято використовувати стандартні позначення на кирилиці.

Позначення легуючих елементів

Приклади розшифрування марки легованої сталі

13Н5А

Конструкційна сталь нікелева, в якій вміст вуглецю лежить в межах 0,10...0,17%, а на частку нікелю припадає 4,50...5,0%. Буква «А» відносить її до високоякісних

 

40ХС

Конструкційна сталь хромокремністая, що містить вуглець близько 0,4%. Легирована хромом (Cr ̴ 1,4%) і кремнієм (Si ̴ 1,3%)

Спеціальні сплави й сталі

Стрімкий розвиток техніки обумовив необхідність створення спеціальних сплавів, в тому числі й сталей. Сьогодні вони виступають одним з основних матеріалів для ядерних реакторів, спецтехніки, космічних апаратів, приладів і різного інструментального оснащення. Для них характерний складний багатокомпонентний склад і специфічні фізико-механічні властивості. Практично всі спеціальні сталі та сплави відносяться до групи високолегованих конструкційних матеріалів і вимагають застосування спеціальної технології виплавки й термообробки.

Прецизійні сплави містять практично ті ж елементи, що і сталі, але відрізняються їх відсотковим вмістом і кількістю заліза. Наприклад, масова частка ванадію може доходити в них до 11%, кобальту – до 40%, в той час як на вуглець може припадати всього 0,05%.

Більшість спеціальних сплавів є результатом новітніх технічних розробок і досить дорогі у виробництві. За основними властивостями їх поділяють на 7 груп, серед них надпровідні, магнітно-м'які й магнітно-тверді сплави та термобіметали.

Класифікація сталей спеціального призначення

Також, як вуглецеві та леговані марки, спеціальні сталі мають багаторівневу класифікацію за кількома ознаками. Розглянемо основні з них.

За родом домішок

На основі комплексу найбільш значущих легуючих домішок спеціальні марки класифікують більш, ніж на 10 груп. Серед них:

 • хромованадієві та хромокремністі;
 • хромомарганцеві та хромомолібденові;
 • нікельмолібденові та хромокремнємарганцові;
 • хромомолібденованадієві та хромокремнємарганцевонікелеві;
 • хромомарганцевонікелеві та хромомарганцевонікелеві з титаном і бором;
 • хромонікельмолібденові, хромонікельмолібденованадієві та хромонікельванадієві;
 • хромоалюмінієві та хромоалюмінієві з молібденом;
 • хромомарганцевонікелеві з молібденом і титаном;
 • хромонікелеві і хромонікелеві з бором.

За призначенням

Залежно від цільового призначення та основних властивостей сталі спеціального призначення також діляться на кілька груп: холодостійкі, радіаційностійкі, ресорно-пружинні, шарикопідшипникові, жароміцні, зносостійкі, корозійностійкі (нержавіючі), окалиностійки й так далі. Причому через наявність кількох легуючих компонентів вони можуть проявляти й інші фізико-механічні та технологічні властивості. Наприклад, теплостійка легована сталь марки 12Х1МФ характеризується підвищеною пластичністю, а 09Х15Н8Ю, 07Х16Н, 08Х17Н5М3 відмінно зарекомендували себе в умовах соляних середовищ.

На сьогоднішній день для застосування в зварних будівельних металевих конструкціях найперспективнішими вважаються термічно зміцнені марки спеціальних сталей високої міцності та межа плинності понад 800 МПа.

За структурою

У легованій сталі утворюються всі типи сполук (тверді розчини, хімічні сполуки, механічні домішки), які необхідно враховувати при розробці того чи іншого сплаву для конкретних застосувань. Основна маса багатьох складнолегованих сплавів – потрійні, четверні та складніші тверді розчини заліза та різних елементів і залежно від мікроструктури вони можуть бути поділені на кілька груп.

Після нормалізації виділяють кілька класів, серед яких аустенітний та мартенситний. За рівноважною структурою їх поділяють на доевтектоїдні, евтектоїдні, заевтектоїдні (в т.ч. стали ледебуритного класу).

Приклади спеціальних сталей, що мають різну структуру металу

Клас

Приклади марок сталі

 мартенситний 

40Х13, 09Х16Н4Б

феритний 

15Х28, 8Х17Т, 15Х25Т

аустенітний

12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х10Н20Т2

аустенітно-мартенситний 

09Х15Н8Ю, 09Х17Н7Ю, 08Х17Н5М3

мартенситно-ферритный

12Х13

аустенітно-феритний

08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 10Х25Н5М2

бейнітний

12Г2СМФ, 12ХГ2СМФ

Приклад розшифрування марки спеціальної сталі

Марка спецсталей позначається так само, як інші леговані сталі.

ШХ15СГ

Сталь шарикопідшипникова, легована хром (Cr ̴ 1,5%), кремнієм (Si ̴ 1%) та марганцем (Mn ̴ 1%)

 

70С2ХА

Сталь пружинна, яка містить до 0,75% вуглецю й легована кремнієм (Si ̴ 2%), хромом (Cr ̴ 1%). Буква А відносить її до високоякісних.

У цьому розділі ви зможете більш детально ознайомитися з хімічним складом і фізико-механічними властивостями окремих середньолегованих, високолегованих сталей і спеціальних сплавів.

#
Продукт добавлено к порівнянню