0 800 30 30 70

Лист сталевий гарячекатаний - сортамент за ГОСТ та ДСТУ

 1. Головна
 2. Статті
 3. Лист сталевий гарячекатаний - сортамент за ГОСТ та ДСТУ
Лист сталевий гарячекатаний - сортамент за ГОСТ та ДСТУ
Сталевий гарячекатаний лист - сортамент за ГОСТ і ДСТУ, фізичні та механічні властивості листа гарячекатаного, марки сталей з яких виготовляться продукція
Лист сталевий гарячекатаний - сортамент за ГОСТ та ДСТУ
Метінвест СМЦ
https://metinvest-smc.com/ua/articles/list-stalevii-garyacekatanii-sortament-za-gost-ta-dstu/
2023-05-02 17:43:58
Лист сталевий гарячекатаний - сортамент за ГОСТ та ДСТУ
18 Квітня 2023

Незважаючи на активне впровадження в Україні гармонізованих європейських норм, у багатьох сферах промисловості широке застосування, як і раніше, знаходить продукція, що випускається відповідно до міждержавних стандартів ГОСТ та створених на їх основі національних ДСТУ. Прикладами можуть бути нормативні документи на лист гарячекатаний - ДСТУ 8540/ ГОСТ 19903 (стандарти на розмірний сортамент), ДСТУ 8539/ ГОСТ 27772, ДСТУ 8429/ ГОСТ 14959, ДСТУ 8817/ ГОСТ 6713 та інші стандарти на технічні вимоги до цієї продукції.

Затребуваність гарячекатаного листового прокату ДСТУ та ГОСТ серед споживачів пояснюється багатьма факторами, серед яких:

 • Вимоги будівельної та конструкторської документації, розробленої ще в радянський та ранній пострадянський період, яка все ще використовується і не передбачає застосування продукції за стандартами, відмінними від ГОСТ;
 • Великий досвід роботи з типовим «гостівським» сортаментом сталей і небажання змінювати усталену технологію під нові марки;
 • Відсутність профільних фахівців для експертної оцінки застосування нових видів сталі, розробки нормативної документації та нових технологічних параметрів виготовлення продукції з марок не за ГОСТ/ДСТУ.

гарячекатаний лист виробництво

Основна технологія отримання даної листової сталі - це гаряче деформування в клітках спеціалізованого прокатного стану напівфабрикату (слябу), попередньо нагрітого до температури прокатки. Відповідно до вимог ДСТУ 8540/ ГОСТ 19903 такий гарячекатаний прокат випускається товщиною 0,4...160 мм у листах та товщиною 1,2...25 мм у рулонах, шириною не менше 500 мм. Існують й інші нормативні документи, що обумовлюють сортамент гарячекатаних пласких виробів. Такий прокат широко застосовується під час виготовлення металевих виробів та металоконструкцій різного призначення.

Лист гарячекатаний - характеристики ГОСТ 19903/ ДСТУ 8540

На прокат листовий гарячекатаний ГОСТ 19903 обговорює сортамент та такі вимоги:

 • Точність виготовлення за товщиною – підвищена (А) або звичайна (Б);
 • Площинність – нормальна (ПН), покращена (ПП), висока (ПВ), особливо висока (ПО);
 • Характер кромки – обрізна (О) або необрізна (НО).

Стандарти ДСТУ 8540 та ГОСТ 19903 обумовлюють геометричні розміри листа та допустимі граничні відхилення від цих значень. Для продукції з іншими розмірами існують окремі нормативні документи, що обумовлюють точність геометрії.

Марки сталі для виготовлення листа гарячекатаного - сортамент за ГОСТ

Гарячекатаний листовий прокат випускається з вуглецевих та легованих сталей (включаючи нержавіючі та сталі з особливими властивостями), кольорових металів та сплавів. Основна частка споживання сталевої гарячекатаної продукції за ГОСТ/ДСТУ припадає на вуглецеві та низьколеговані марки, що випускаються відповідно до вимог відповідних стандартів, серед яких:

 • ДСТУ 2651 / ГОСТ 380 – вуглецеві сталі звичайної якості (Ст3, Ст4, Ст2, Ст5 та ін.) з різним ступенем розкислення (сп – спокійна, нс – напівспокійна, кп – кипляча);
 • ДСТУ 7809 / ГОСТ 1050 – вуглецеві сталі якісні (20, 25, 30, 35, 40, 45, 08 та ін.);
 • ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281 – низьколеговані сталі підвищеної міцності (10ХНДП, 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД тощо);
 • ДСТУ 8429/ ГОСТ 14959 – ресорно-пружинні марки (65Г, 60С2, 55С2А, 70Г, 80 та інші).

Фізичні властивості ДСТУ/ГОСТ на листовий метал гарячекатаний

Кількість сталей, з яких виготовляється гарячекатаний листовий прокат, обчислюється тисячами. Тому вони не можуть і не повинні мати однаковий рівень хімічних, фізико-механічних, технологічних та інших властивостей. На фізичні характеристики, якими володіє лист сталевий гарячекатаний за ГОСТ та ДСТУ, впливає безліч факторів:

 • Хімічний склад сплаву – вміст вуглецю, наявність та кількість легуючих елементів та домішок;
 • Технологія виробництва листового прокату (починаючи від вихідної сировини до параметрів прокатки);
 • Особливості остаточного оздоблення - термічна або хіміко-термічна обробка, нанесення захисних металевих та лакофарбових покриттів тощо.

товстолистовий прокатЗалежно від кінцевого застосування споживачем можуть обиратися абсолютно різні матеріали. Це можуть бути як вуглецеві та низьколеговані сталі загального призначення, так і леговані сплави з особливим комплексом властивостей – електротехнічні, нержавіючі, жароміцні, холодостійкі, з підвищеною оброблюваністю різанням (автоматні), з покращеною зварюваністю тощо.

Механічні властивості ГОСТ гарячекатаного листа

Як і у випадку з фізичними властивостями якогось єдиного стандарту ДСТУ або ГОСТ на механічні характеристики листового прокату бути не може через його різноманітність у частині хімічного складу, видів обробки та станів поставки. Залежно від умов подальшої переробки та експлуатації може обиратись:

 • прокат з підвищеною пластичністю для холодного штампування та профілювання (наприклад, ДСТУ 7808/ ГОСТ 4041);
 • прокат нормальної міцності з вуглецевих та низьколегованих сталей (ДСТУ 8803/ ГОСТ 14637);
 • прокат підвищеної міцності з низьколегованих та легованих сталей (ДСТУ 7806/ ГОСТ 4543, ДСТУ 8969/ ГОСТ 17066, ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281, ДСТУ 8817/ ГОСТ 6713 та ін.);
 • високоміцний прокат та лист з особливими властивостями для спеціалізованого застосування (ДСТУ 8429/ ГОСТ 14959, ГОСТ 7350 та ін.).

Сортамент прокату гарячекатаного ГОСТ

Гарячекатаний плоский прокат, який випускається відповідно до вимог стандартів ГОСТ та ДСТУ, класифікують за багатьма ознаками, серед яких:

Вигляд поставки:

 • Лист (мірна довжина);
 • Рулон (широкополосний, універсальний, вузькосмуговий прокат, стрічка);

Товщина:

 • Толстолистовий прокат – товщиною 4 і більше мм;
 • Тонколистовий – товщиною до 3,9 мм включно;

Хімічний склад:

 • Вуглецевий, нелегований прокат;
 • Легований прокат;
 • Призначення:
 • Конструкційний прокат;
 • Прокат для котлів та судин під тиском;
 • Суднобудівний лист;
 • Прокат для машинобудування;
 • Листовий металопрокат для виготовлення зварних труб і т.д.

Лист гарячекатаний: характеристики EN 10025

Європейська нормативна система також має розгалужену систему стандартів, у тому числі на постачання гарячекатаного прокату. EN 10025 є одним з найбільш популярних документів цієї групи та основним при постачанні гарячекатаної продукції будівельного призначення. В Україні з 2014 року діє гармонізований стандарт ДСТУ EN 10025, який, як і оригінал, має у своєму складі шість частин:

 • Частина 1 – Загальні технічні умови постачання;
 • Частина 2 – Технічні умови постачання для нелегованих конструкційних сталей;
 • Частина 3 – Технічні умови постачання для нормалізованих зварюваних конструкційних сталей з дрібнозернистою структурою;
 • Частина 4 - Технічні умови постачання термомеханічно зміцненої конструкційної зварної дрібнозернистої сталі;
 • Частина 5 – Технічні умови постачання конструкційної сталі підвищеної корозійної стійкості;
 • Частина 6 – Технічні умови постачання плоских виробів із високоміцних конструкційних сталей у стані «загартування з відпустком».

Фізичні властивості EN 10025

Марки гарячекатаного прокату, які постачаються відповідно до вищевказаних частин євронорми EN 10025 та її української версії ДСТУ EN 10025, відрізняються одна від одної наявністю та кількістю легуючих елементів. Стандарт описує вимоги до нелегованих, легованих якісних та легованих спеціальних сталей з різним хімічним складом, рівнем фізико-механічних властивостей та станом постачання. Серед ключових особливостей такої продукції можна назвати такі:

 • Прокат, який випускається за всіма згаданими частинами стандарту, є зварюваним. Залежно від марки, це може досягатися або обмеженням вмісту легуючих елементів, або сукупним впливом хімічного складу і параметрами термічної обробки сталі в потоці прокатного стану або поза ним.
 • Прокат ДСТУ EN 10025-5 має більш високий рівень стійкості проти атмосферної корозії порівняно зі сталями з інших частин нормативного документа. Це досягається насамперед шляхом введення в розплав невеликої кількості міді та хрому. Внаслідок взаємодії цих компонентів з іншими хімічними складовими сплаву та навколишньою атмосферою на поверхні листа утворюється шар патини – досить щільної оксидної плівки, яка захищає внутрішні шари металу від негативної дії навколишнього середовища.
 • Стандарт EN 10025 описує вимоги до сталей звичайної, підвищеної та високої міцності. Збільшення характеристик міцності досягається як шляхом додаткового введення легуючих елементів, так і використанням різних видів зміцнювальної обробки – нормалізації/ нормалізуючої прокатки, термомеханічної прокатки (ТМСР), загартування з відпусткою (Q&T).
 • Частина марок (S235J2, S355N, S355NL, S420M, S460ML, S690QL та інші) має підвищену опірність втомному руйнуванню при негативних температурах і може бути використана при виготовленні несучих металоконструкцій, що працюють в умовах помірних і суттєвих.
 • Прокат призначений для холодного формування та профілювання, деякі марки придатні для гарячого формування, для деяких сталей (наприклад, після ТМСР) гаряче формування заборонено.
 • За погодженням між виробником та споживачем можливе забезпечення придатності листового прокату до нанесення захисних металевих покриттів (зокрема, оцинкування).

Механічні властивості EN

Розширений марочний сортамент передбачає різний рівень характеристик, що дозволяє максимально ефективно підібрати сталь для конкретного використання. Залежно від хімічного складу, товщини прокату та стану постачання механічні властивості можуть змінюватися в таких межах:

 • Мінімальна межа плинності - від 235 до 960 МПа;
 • Мінімальне відносне подовження - від10 до 26%;
 • Тимчасовий опір – від 340 до 1150 МПа;

Сортамент за EN

EN 10025 обумовлює граничні межі за товщиною гарячекатаного листового прокату в кожній окремій частині:

 • Відповідно до вимог частини 2 допускається виробництво листа товщиною не більше 400 мм;
 • Нормалізовані марки EN 10025-3 випускаються в товщинах ≤ 250 мм;
 • Вироби після термомеханічної прокатки EN 10025-4 поставляються в товщинах до 150 мм включно;
 • Атмосферостійкий лист за EN 10025-5 доступний до 150 мм включно, за винятком фосфоровмісних марок S355J0WP та S355J2WP, які виготовляються товщиною не більше 12 мм;
 • Мінімальна товщина прокату після гарту з відпусткою за EN 10025-6 – 3 мм. Максимальна товщина листа марок S460-S690 становить 200 мм, а марок S890 та S960 – 125 мм.

гарячекатаний лист смцКомпанія Метінвест-СМЦ надає можливість купити лист гарячекатаний на вигідних умовах оплати. Ми пропонуємо в широкому асортименті металопрокат з різними розмірами та технічними параметрами. Наші компетентні менеджери, здатні на високому професійному рівні оперативно надати відповіді на запитання клієнтів, допоможуть підібрати оптимальний варіант металу для вашого бізнесу. Телефонуйте за номером 0800-30-30-70.

Ми раді, що ви зацікавилися інформацією з нашого блогу. І даємо згоду на використання матеріалів для навчальних цілей або особистого користування.
Проте попереджаємо, що копіювання інформації для публічного розповсюдження – це порушення авторського права та інших прав інтелектуальної власності згідно з Бернською конвенцією та Законом України про авторське право №3792-XII.


#
Продукт добавлено к порівнянню