Ваше місто
smc@metinvestholding.com
Написати листа
smc@metinvestholding.com
0 800 30 30 70
Подзвонити
0 800 30 30 70
Замовити дзвінок
Увійти

Зареєструватися

Довідник термінів

 1. Головна
 2. Довідник
 3. Довідник термінів
 • А
  • Агломерат
   Продукт агломерації й кусковий матеріал, який виступає сировиною для чорної та кольорової металургії
  • Азотування
   Хіміко-термічна обробка з температурою впливу 500...1200°С з метою насичення поверхневого шару сталі й чавуну азотом
  • Алотропія
   Здатність металів при нагріванні змінювати кристалічну решітку у твердому стані (вторинна кристалізація)
  • Анодування
   Утворення на поверхні металовиробів оксидної плівки в процесі електролізу, під час якого деталь, що оброблюється, виступає анодом
  • Антрацит
   Викопне вугілля найвищого ступеня вуглефікації. Має найвищу теплоту згоряння і широко використовується як паливо
  • Арматура будівельна
   Сталеві стрижні й дріт, що використовуються для зміцнення товщі бетону шляхом введення їх в матрицю цього матеріалу
  • Арматура запірна
   Трубопровідні пристрої, які перекривають і координують потоки робочих/транспортуємих середовищ
  • Арматура конструктивна
   Пристрої і деталі, що не входять до складу основного обладнання
  • Атмосферна корозія
   Руйнування металів у вологому повітрі при температурі навколишнього середовища, що є наслідком протікання електрохімічних процесів в тонких шарах вологи, конденсованої на їх поверхні
  • Аустеніт
   Аустеніт Фаза, структурна складова залізовуглецевих сплавів – твердий розчин вуглецю, а також легуючих елементів в ƴ-залозі
  • Аустенітна сталь
   Особливий тип корозійностійких сталей, які мають аустеніт в якості своєї первинної кристалічної структури. Не проявляють магнітні властивості і не збільшують твердість при тепловій дії
 • Б
  • Бесемерівський процес
   Застаріла технологія виробництва сталі шляхом вдування стислого повітря в розплавлений чавун. Вперше процес був запропонований і впроваджений англійцем Генрі Бесемером ще в 1856 році
  • Блюм
   Напівпродукт металургійного виробництва та сталева заготівля для прокатного виробництва, що має перетин близький до квадратної форми
  • Брак
   Невідповідність параметрів якості металопродукції вимогам технічної документації
  • Бунт
   Дріт або катанка, змотані відразу після обробки
 • В
  • Вальцювання
   Деформування смугових або пруткових заготівель в кувальних або формувальних вальцях для отримання напівфабрикатів або готових виробів з плавно/періодично мінливим округлим перетином
  • Виразкова корозія
   Локальна корозія, що характеризує утворення на окремих ділянках металевої поверхні поодиноких або множинних виразкових руйнувань
  • Відпал
   Термообробка металу з нагріванням до температур, що перевищують температуру фазових/структурних перетворень з витримкою, з подальшим повільним охолодженням, що дозволяє отримати рівноважну структуру
  • Включення
   Чужорідні частинки в сплавах і металах, що знаходяться в рідкому або твердому стані
  • Вогнестійкість
   Здатність металів і сплавів в умовах пожежі витримувати вплив високої температури без втрати несучої здатності
  • Волосовина
   Дефект холоднокатаного металопрокату у вигляді ниткоподібної несуцільності, що утворюється при деформації наявних в металі неметалічних включень
  • Волочіння
   Технологія пластичної деформації металевої заготівлі шляхом протягування її через круглі/фасонні отвори волоки, перетин яких менше перетину заготівлі. В результаті такої обробки металу тиском виріб зменшується в поперечному перерізі, приймає необхідну форму перетину й збільшується в довжині
  • Вороніння
   Оксидування виробів із чавуну, вуглецевих і низьколегованих сталей з метою отримання декоративно-захисної плівки чорного або чорно-синього кольору і підвищення твердості поверхневих шарів. Виконується шляхом нагрівання металу до 270...290°С з наступною обробкою мінеральним мастилом
  • Втома металу
   Процес накопичення напружень при знакозмінних навантаженнях, які призводять до руйнування металу
  • Вуглецювання сталі
   Вуглецювання сталі 1. Підвищення вмісту вуглецю в сталі внаслідок його дифузії в поверхню. 2. Введення вуглецю в рідку сталь за допомогою вуглецевих матеріалів
 • Г
  • Газова корозія
   Руйнування металів при нагріванні в газах і парах
  • Гарячекатаний прокат
   Сталевий продукт, виготовлений методом гарячої прокатки
  • Гідроочищення
   Очищення металевої поверхні струменем води, що подається під тиском
  • Гільза
   Порожня трубна заготівля, отримана після вальцювання
  • Горно
   1. Нижня циліндрична частина доменної печі 2. Частина обпалювальної або агломераційної печі, в якій генерується теплоносій 3. Металургійна піч, у якій співвідношення висоти до ширини менше одиниці
  • Грат
   Дефект зварювального або ливарного виробництва, що має форму напливу металу
  • Грохот
   Апарат для просіювання, основними елементами якого виступають сита, решітки й колосники
 • Ґ
  • Ґандж зовнішній

   Тріщини, напливи, залишки окалини, раковини та інші поверхневі дефекти, що виникають в процесі прокатки

  • Ґрунтова корозія

   Природне руйнування металів та сталей в ґрунті за участю кисню, який виступає деполяризатором

 • Д
  • Двотаврова балка
   Фасонний профіль металопрокату з Н-подібною формою поперечного перерізу
  • Дегазація
   Видалення з рідких металів і сплавів газів, розчинених в них
  • Дефект
   Відхилення від передбаченої технічними умовами якості металевого напівпродукту або готового виробу, що повністю або частково порушує сукупність його властивостей і споживчу цінність
  • Дефектоскопія
   Вид неруйнівного контролю якості з метою виявлення дефектів
  • Деформація
   Зміна форми й розмірів під впливом навантажень
  • Довговічність
   Властивість об'єкта зберігати працездатний стан протягом тривалого часу за рахунок опору комплексній дії атмосферних і виробничих факторів
  • Доменна піч
   Великий плавильний агрегат безперервної дії, призначений для виплавки чавуну і феросплавів з залізорудних матеріалів
  • Дресирування
   Холодна прокатка з малими обтисканнями (не більше 5%) для зміцнення поверхневих шарів і поліпшення площинності листового і рулонного прокату
  • Дріт
   Металевий ниткоподібний прокат з круглим або іншим перетином: квадратним, овальним, шестикутним, трапецієподібним
  • Дуплексна сталь
   Група аустенітно-феритних нержавіючих сталей, що відрізняються підвищеною корозійною стійкістю, в тому числі й до хлоридної корозії, та більш високою, ніж у аустенітних сталей, міцністю
 • Е
  • Евтектика
   Суміш двох або більше твердих фаз, що одночасно кристалізуються з розплаву, яка характеризується постійним складом
  • Експандер
   Прес для експандування труб методом роздачі внутрішнім тиском в роз'ємних напівштампах
  • Експандування
   Метод правки й калібрування форми поперечного перерізу й зміцнення труб великого діаметра шляхом роздачі внутрішнім тиском
  • Електрокорозія
   Електрохімічна корозія, що виникає під дією блукаючих струмів
  • Електросталь
   Сталь, виплавлена в електропечі
  • Електрохімічна корозія
   Процес взаємодії металів з рідкими електролітами (вода, водні розчини кислот, солей, лугів, розплави солей і лугів), який супроводжується мимовільним руйнуванням металевих конструкцій
  • Енергоємність виробництва
   Загальна кількість енергії, що витрачається на виробництво однієї одиниці продукції
  • Епілами
   Фторовмісні поверхнево-активні речовини, що утворюють після випаровування на обробленій поверхні мікроскопічну плівку, яка ефективно захищає метали від корозії й зносу
 • Є
  • Європейський Союз
   Економічний і політичний союз європейський держав, який використовує в галузі металургії стандартизовані закони і акти, що діють у всіх країнах ЄС
  • Ємність
   1. Параметр, який кількісно характеризує обсяг металургійного агрегату. 2. Посудина, що використовується для зберігання
 • Ж
  • Жароміцність
   Здатність металів і сплавів зберігати міцність протягом тривалого часу під впливом високих температур
  • Жаростійкі сталі
   Сталі, що володіють стійкістю до газової корозії при температурах вище 550°С
  • Жаростійкість
   Здатність металів і сплавів протистояти хімічному руйнуванню під дією повітряного/окислювального середовища при високих температурах
  • Жорсткість
   Здатність металоконструкцій чинити опір деформаціям під навантаженнями
 • З
  • Загартування
   Термообробка з нагріванням до температури вище межі фазових перетворень з наступним швидким охолодженням
  • Заготівля
   Напівфабрикат для подальшої обробки та перетворення в готовий виріб
  • Задирок
   Зубець, що утворився на кромковій частини або поверхні металу
  • Закот
   Дефект, що виступає поздовжньо й утворений в результаті вдавлення вуса, підрізу
  • Залізо
   Хімічний елемент восьмої групи з атомним номером 26. Хімічне позначення – Fe, атомна маса – 55,84. Володіє явними магнітними властивостями і є основою для виробництва металопрокату. α-залізо – низькотемпературна алотропічна модифікація Fe з об'ємноцентрованою кубічною ґраткою, яка існує в чистому залозі в інтервалі 0...1183 К. ƴ-залізо – високотемпературна алотропічна модифікація Fe з гранецентрованною кубічною ґраткою, існуюча в чистому залозі у температурному інтервалі 1184...1664 К. δ залізо – високотемпературна алотропічна модифікація Fe з об'ємноцентрованою кубічною ґраткою, існуюча в чистому залозі в інтервалі температур 1665 К до плавлення
  • Залізобетон
   Бетон, армований сталевою арматурою (дротом, стрижнями)
  • Зварюваність
   Здатність металів утворювати міцне нероз'ємне з'єднання шляхом місцевого розплавлення з подальшим охолодженням, властивості якого максимально близькі до властивостей зварювальних матеріалів
  • Згинання
   Формозмінна операція обробки металів тиском з метою утворення/зміни кутів між частинами заготівлі або додання їй криволінійної форми
  • Злам
   Поверхневий дефект сталевих листів й стрічок у вигляді шорсткуватих світлих поперечних смуг, що утворюється при різких перегинах в процесі змотування/розмотування рулонів
  • Зневуглецювання
   1. Видалення вуглецю з рідкого або твердого металу 2. Дефект термообробки, що полягає в збідненості поверхневого шару вуглецем
  • Знос
   Зміна розмірів, форми або стану поверхні виробу в результаті руйнування поверхневого шару в процесі тертя
  • Зносостійкість
   Здатність металевих матеріалів чинити опір абразивному та трибологічному зносу в процесі експлуатації
 • І
  • Ізотермічне закалення

   Загартування металів, при якому для зменшення гартівних напружень здійснюють ізотермічну витримку метастабільного аустеніту, що забезпечує отримання бейніту

  • Інвар

   Феромагнітний сплав на основі заліза, в складі якого масова частка нікелю може досягати 32...40%. Також містить хром, кобальт, мідь, титан і марганець. Відрізняється дуже низьким коефіцієнтом температурного розширення

  • Інертні гази

   Загальна назва групи благородних газів, в яку входить аргон, гелій, криптон, ксенон, неон, радон. Використовуються для створення захисних атмосфер та для рафінування металевих розплавів

  • Інструментальна сталь

   Група марок вуглецевих і легованих марок сталі, що характеризується високою твердістю та міцністю. Добре піддається термообробці й використовується для ріжучого і механічного інструменту, штампувального оснащення та робочих елементів пневмо- й гідроустаткування

  • Інтервал температурний

   Діапазон мінімальних і максимальних значень температур нагрівання або охолодження металів і сплавів

  • Іржавлення місцеве

   Корозія, що розвивається на окремих ділянках поверхні сталі

 • Й
  • Йодидне рафінування

   Метод високого очищення рідких металів і сплавів від нейтральних та шкідливих домішок, заснований на їх здатності утворювати леткі сполуки з йодом

  • Йоніти

   Матеріали, здатні до йонного обміну й використовувані у гідрометалургії

  • Йонообмінники

   Апарати для проведення йонного обміну на твердих йонітах

 • К
  • Катанка
   Дрібносортний гарячекатаний прокат з круглою формою поперечного перерізу. Застосовується переважно в якості заготівля для волочіння
  • Ковкість
   Здатність металів і сплавів піддаватися куванню
  • Кокс
   Твердовугільне пористе паливо, що отримується шляхом коксування кам'яного вугілля без доступу кисню при температурах 950...1100°С і спалюється в доменних печах для відновлення заліза
  • Кольори мінливості
   Веселкові кольори, які утворюються на гладкій або полірованій металевій поверхні після механічної або термообробки, а також зварювання і наплавлення
  • Корозійна стійкість
   Здатність металів чинити опір корозійного впливу середовища
  • Корозія
   Руйнування металів й сплавів внаслідок взаємодії з навколишнім середовищем
 • Л
  • Легована сталь
   Сплави, що містять поряд з залізом і вуглецем (до 2,14%) хром, алюміній, нікель та інші легуючі компоненти, що поліпшують фізико-хімічні та механічні властивості. Поділяються на конструкційні, інструментальні та сталі з особливими властивостями
  • Легування
   Цілеспрямована зміна складу сталі й чавуну шляхом введення легуючих елементів та ефективний спосіб отримання сплавів з корозійною стійкістю та іншими спеціальними властивостями
  • Лужноземельні метали
   До них відносяться всі елементи 2-ї групи: барій, берилій, кальцій, магній, радій, стронцій, унбінілій
  • Лускоподібність
   Поверхневий дефект на металевих виробах і конструкціях у вигляді сітки з відшаруваннь й розривів, які утворюються внаслідок перегріву або зниженої пластичності металу периферійної зони
 • М
  • Мартенівська піч
   Плавильний агрегат для переробки передільного чавуну та брухту чорних металів в сталь потрібного хімічного складу й з заданими властивостями
  • Мартенсит
   Перенасичений твердий розчин вуглецю в α-залізі, що утворюється при загартуванні з аустеніту. Основна структурна складова загартованої сталі
  • Метали
   Група хімічних речовин, що володіють характерним блиском, здатністю до плавкості та затвердіння, а також тепло- й електропровідністю
  • Металоцентр
   Підприємство, яке здійснює продаж і доставку металопрокату з наданням супутніх послуг
  • Механічні властивості металів
   Група властивостей, які характеризують здатність матеріалів чинити опір стисненню, розтягуванню, удару та іншим навантаженням. До них відносяться пластичність, міцність, твердість, ударна в'язкість, пружність, а для їх визначення проводять механічні випробування зразків на вигин, крутіння, розтягнення, стиснення
  • Міжкристалічна корозія
   Руйнування металу по межах кристалів (зерен) з втратою його механічної міцності. Зовнішній вигляд при цьому не змінюється, але під механічним впливом він легко руйнується
  • Міцність
   Здатність металів чинити опір руйнуванню і витримувати механічні навантаження різного роду. Визначається межею міцності при розтягуванні (тимчасовим опором)
 • Н
  • Наплавлення
   Нанесення на поверхню виробу металу шляхом зварювання
  • Непласкість
   Дефект плоского прокату у вигляді відхилення від заданої плоскої форми
  • Нержавіюча сталь
   Сталь, стійка до впливу агресивних середовищ і електролітів. Високу корозійну стійкість мають хромисті, хромонікелеві, хромонікельмолібденові та хромонікельтитанові сталі
 • О
  • Окрихчення
   Зниження пластичності й/або опору руйнуванню матеріалу під впливом зовнішніх впливів
  • Оксидування
   Обробка металовиробів шляхом кип'ятіння у водному розчині селітри, їдкого натру і пероксиду марганцю з метою утворення оксидної плівки. Вона відрізняється високою міцністю й ефективно захищає від корозії
  • Опуклість
   Дефект плоского металопрокату у вигляді збільшення товщини від країв до центру або збільшення ширини від кінців смуги до середини
 • П
  • Планшетність
   Характеристика плоскої поверхні прокатаної смуги, що виражається у відсутності коробуватості або хвилястості
  • Пластичність
   Здатність матеріалів змінювати свою форму і розміри під впливом навантажень зі збереженням залишкової деформації після зняття навантажень
  • Поліморфізм
   1. Стан металу при наявності декількох кристалічних решіток при зміні параметрів тиску і температури 2. Властивість речовин існувати в декількох кристалічних станах з різною структурою
  • Прокатка
   Найпоширеніший вид обробки металів тиском, заснований на деформації металевої заготівлі шляхом обтиску між обертовими валками з метою зменшення поперечного перерізу і додання заданої форми
 • Р
  • Різьбове з'єднання
   Кріпильне з'єднання у вигляді метричного або дюймового різьблення. Залежно від виду кріплення вироби класифікуються на болтові, гвинтові й шпилькові з'єднання
  • Рулонний прокат
   Довгомірний плоский прокат, змотаний в рулон
 • С
  • Сляб

   Напівпродукт металургійного виробництва та товста сталева заготівля для прокатного переділу, що має перетин у вигляді витягнутого прямокутника

  • Сортамент
   Сукупність прокатних профілів, що відрізняються розмірами та формою
  • Спідниця
   Рухомий конус над горловиною конвертора, функція якого полягає в ефективному відведенні газів, що утворюються
  • Сталь

   Сплав заліза з вуглецем з присутністю постійних домішок, в якому масова частка заліза становить від 45%, а масова частка вуглецю варіюється від 0,02 до 2,14%

  • Стирання
   Втрата металевою поверхнею початкової маси, віднесеної до 1 м2 площі стирання
 • Т
  • Твердість
   Здатність металу чинити опір пластичній деформації при проникливому впливі більш твердого тіла
  • Теплоємність
   Властивість металів поглинати при нагріванні тепло
  • Термічна обробка
   Сукупність операцій нагріву, витримки та охолодження металів і сплавів для придбання ними заданих властивостей
  • Технологічні властивості металів
   Здатність матеріалів піддаватися різній обробці при виготовленні з них різних виробів. До них відносяться антифрикційність, зносостійкість, жароміцність, обробність, притиральність, фрикційність, холодноламкість
  • Тиск
   Фізична величина, яка характеризує інтенсивність сил, що діють на поверхню тіла в перпендикулярному напрямку до неї
  • Травлення
   Технологічні прийоми для контрольованого видалення технічної окалини і мікроскопічного поверхневого шару з заготівлі за допомогою застосування хімічних речовин
  • Тріщиностійкість
   Здатність металів та сплавів зберігати суцільність і протистояти утворенню тріщин під впливом внутрішніх напружень і зовнішніх навантажень
  • Труба
   Промисловий виріб й різновид полого тонкостінного прокату з круглою або профільною формою перетину
  • Тугоплавкі метали
   Метали, які мають температуру плавлення вище плавлення заліза (1 539°С). Серед них ванадій, вольфрам, молібден, ніобій, тантал, титан, хром та інші метали, часто виступають легуючими добавками при виробництві сталей з особливими властивостями
 • У
  • Ударна в'язкість
   Здатність металевих матеріалів чинити опір ударним навантаженням
 • Ф
  • Фізичні властивості металів
   Властивості, що визначають стан речовини при певних умовах. До них відносяться вагові характеристики металів, блиск, магнітні властивості, щільність, температура плавлення і затвердіння, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, колір
  • Фосфатування
   Обробка сталевих деталей в суміші фосфорної кислоти з додаванням залізистих і марганцевих солей до утворення водонерозчинної плівки чорного кольору
  • Фретінг-корозія
   Корозійне руйнування на межі поділу двох тіл, які контактують один з одним в умовах впливу корозійного середовища
 • Х
  • Хвилястість
   Неплощинність листового прокату, викликана нерівномірністю деформації і виявляється у вигляді гребенів і западин, що чергуються
  • Хімічні властивості металів
   Властивості, що визначаються характером взаємодії атомів металів і неметалів в процесі кристалізації й оцінюються за показниками стійкості при дії кислот, солей і лугів. До них відносяться кислотостійкість, корозійна стійкість, окаліностійкість, теплостійкість
  • Холодноламкість
   Властивість, яка проявляється при статичній дії навантаження, характерна для металів, що мають кристалічну решітку у вигляді об'ємноцентрованого куба або гексагональну. До числа таких відносяться більшість чорних металів
 • Ц
  • Цементація
   Метод хіміко-термічної обробки низьковуглецевої й легованої сталі шляхом насичення поверхневого шару вуглецем з метою підвищення твердості й зносостійкості
  • Цинкування
   Нанесення цинкового покриття на поверхню металевих виробів з метою захисту від корозії
 • Ч
  • Чавун
   Сплав заліза з вуглецем, у якого масова частка останнього перевищує 2,14%, а в складі також присутні постійні домішки та легуючі компоненти. Залежно від призначення чавуни класифікуються на білі (використовуються для отримання сталі й ковких чавунів) і машинобудівні (сірі, ковкі, високоміцні)
  • Червоноламкість
   Окрихчення сталі під дією високих температур, що викликається оплавленням по межах зерен
 • Ш
  • Швелер
   Різновид довгомірного фасонного профілю металопрокату, що має П-подібну форму поперечного перерізу
  • Шихта
   Суміш сировинних матеріалів (в деяких випадках і палива), що підлягає переробці в металургійній печі
  • Шлак
   Багатокомпонентний неметалевий розплав, що покриває поверхню рідкого металу і приймає кам'яноподібний/склоподібний вигляд після затвердіння
  • Шлакоутворення
   Процес утворення шлаку в процесі плавки
  • Шлам
   Дрібнодисперсні відходи, що утворюються в результаті переробки гірничорудної сировини
  • Шліфування
   Механічна обробка металевої поверхні абразивним матеріалом з метою підвищення її чистоти
  • Шов зварний
   Ділянка зварного з'єднання, утворена в процесі кристалізації розплавленого металу й/або пластичної деформації при зварюванні
  • Штампівність
   Здатність листового металу піддаватися в холодному стані витяжці без руйнування
  • Штампування
   Спосіб обробки металів тиском шляхом формоутворення під дією зовнішніх сил в результаті пластичної деформації в порожнинах штампа
  • Штрипс
   Сталева смуга з катаної кромкою, що має товщину 2,7...6,0 мм та ширину 63...415 мм. Служить заготівлею для виробництва труб
 • Щ
  • Щавлення

   Розчинення покриття, іржі або поверхневого шару металу хімічним або електрохімічним способом

  • Щавлення електролізне

   Процес щавлення під дією електричного струму в гальванічній ванній

  • Щавлення лужне-кислотне

   Щавлення, що здійснюється шляхом послідовної обробки виробів у гарячому лужному розплаві та у кислотному розчині. Застосовується для легованих марок сталі з складнощавленною окалиною

  • Щербина

   Дефект прокату у вигляді виступів і поглиблень на кромках листа або стрічки, що утворюються при порушенні технології різання

  • Щілинкова корозія

   Вид місцевої корозії, що протікає на ділянках поверхні біля конструкційних або технологічних зазорів

 • Ю
  • Юстування

   Сукупність операцій по приведенню засобів вимірювання та контролю в стан, що забезпечує їм правильне й точне функціонування. Така процедура виключає похибки повірки метрологічних приладів і засобів контролю якості металу

 • Я
  • Ядро дислокації

   Локальна область з сильно спотвореною кристалічною гратівкою навколо лінії дислокації

  • Якість поверхні

   Сукупність геометричних характеристик поверхні. Одна з таких – шорсткість

  • Яскравість випромінювання

   Характеристика джерела випромінювання для заданого напрямку. Визначається відношенням теплового потоку до площі проекції поверхні, що випромінює, на площину, перпендикулярну напрямку випромінювання